Pedagogiken

Alexanderskolans pedagogiska inriktning är inspirerad av Maria Montessori

Vår syn på barns lärande

Alexanderskolans pedagogiska inriktning är inspirerad av Maria Montessori. Barn vill utforska, se, höra och förstå. De vill göra det själva och tillsammans med andra barn och med vuxna. Vi vill ge barnet frihet att skapa nya kunskaper genom att ha material tillgängligt i en lugn och trygg miljö. Vi vill låta barnet göra färdigt sina konstruktioner/arbeten och få känna tillfredsställelse.

Vi har olika rum för olika teman och aktiviteter. Vi vill stimulera barnets fantasi genom att locka fram deras frågor, berättelser och förståelse av världen. Det gör vi när vi berättar, talar med varandra, läser, sjunger, rör oss och utforskar. Vi vill att barnet lär sig vad ansvarstagande innebär genom att låta dem klä på sig själva, packa sin ryggsäck, ta ansvar i vardagssysslor som att, duka bordet och bjuda in till måltid. Vi vill att barnen lär sig att respektera sig själva och andra barn och vuxna liksom allt levande.


Språkaktiv inriktning

På Alexanderskolan arbetar vi aktivt med svenska språket. Språket är nyckel till all kunskap oavsett om det är ett verbalt språk, kroppsspråk, matematiskt språk eller teckenkommunikation. Vår strävan är att ge barnen ett rikt och nyanserat språk så att de kan göra sina röster hörda och ge uttryck för sina tankar och känslor.

Bokstavspussel

Naturvetenskap och matematik

Vi leker matematik med en medveten pedagogik. Vi talar och kommunicerar matematik i barnens vardag genom samla in olika saker, sortera dem och jämföra. Barnen bygger och lär sig att det finns flera dimensioner och särskilda krav på det som skapas för att det ska bli hållfast.

Barnen lär sig om kropp och hälsa. De klipper och fogar samman delar till en helhet som ögon till ett särskilt ansikte, armar till en särskild kropp. De upptäcker att varje människa har sina särskilda kännetecken och är unik.


Lärande i staden

Alexanderskolan satsar på att låta barnen upptäcka staden. Varje dag på olika sätt genom besök i de intilliggande parkerna för lek, spring och mysiga stunder, på muséer med olika inriktning, på bibliotek och teater- o dansföreställningar för barn.

Vi vill att barnen ska tycka om sin stad genom att varje dag vara ute på upptäcksfärd.

Opera