Vi söker barnskötare i Stockholm

Vill du vara med och utveckla våra förskolor så är du välkommen med din ansökan

Vilka är Alexanderskolan

Alexanderskolan är en privat förskola som har skapats utifrån idén om en meningsfull barndom och som en viktig lärmiljö för barn i ett modernt samhälle. Vi vill ge våra förskolebarn en sund och god hälsa, god självkänsla och trygghet samt en spännande och lärorik småbarnstid. Vi vill att barnen ska få spegla sig i mötet med andra barn och vuxna och utveckla sin empati och sin förståelse under några viktiga förskoleår. Vi vill lyfta fram barns erfarenheter, tankar och känslor och se dem växa i självständighet och tilltro. Vi värnar språket för att ge barn verktyg för sina tankar och känslor i mötet med andra och i samhället.


Lässtund

Vi söker barnskötare till Alexanderskolan i Stockholm

Alexanderskolan har förskolor på fyra adresser i innerstaden och en i Kista. Vill du vara med och utveckla våra förskolor så är du välkommen med din ansökan. Vår pedagogik är Montessoriinspirerad.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta i ett arbetslag och bidra i arbetet tillsammans med de andra i laget och dela ansvaret för förskolans uppdrag med planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet med barnen. Du bidrar också med dokumentation i det systematiska kvalitetsarbetet.

Arbetssätt

Vi utgår från barnens perspektiv i vårt pedagogiska arbete och val av såväl innehåll som arbetssätt. Vi vill att barnen ska få erfarenhet av att kunna påverka sin situation i våra förskolor. Vi arbetar oftast tematiskt och har språket som en viktig bas i allt vi gör.

Kvalifikationer

Vi söker dig med barnskötarexamen. Det är en fördel om du har erfarenhet från Montessoripedagogiken. Du är en förebild för barnen och visar dem omtanke. Du samspelar med såväl barnen som de andra pedagogerna och du visar tilltro till barnens lärande och är själv en pedagog som lär. Samverkan med föräldrarna ska präglas av ett gott bemötande och ett gladlynt sätt.

Vill du arbeta hos oss och utveckla verksamheten ytterligare? Vill du bidra till hög kvalitet? Om detta stämmer in på dig så vill vi gärna träffa dig!

Välkommen med din ansökan

Alexanderskolan Verksamhetschef Anne von Quanten
Skeppargatan 51, 1tr, 114 58 Stockholm , telefon 070 233 28 55


Lässtund