Verksamheten

Vi är noga med att varje pedagog har god kompetens och får kontinuerlig vidareutveckling

Pedagogerna

Våra pedagoger har valt att arbeta på Alexanderskolan därför att de delar vår syn på barnet och hur barn lär. De tar hand om barnens frågor och stimulerar deras tankar, känslor och samhörighet med andra barn och oss vuxna. Vi är noga med att varje pedagog har god kompetens och får kontinuerlig vidareutveckling.

Varje avdelning har en pedagogisk ledare som är förskollärare eller montessori lärare. Hos oss är det är viktigt att våra pedagoger samarbetar och utvecklar en gemensam syn på gott pedagogiskt arbete på barns villkor.

Lässtund

Kompetensutveckling

För att våra pedagoger ska behålla sin professionalitet och utvecklas har vi olika program som utifrån behov blir skräddarsydda för hela förskolan, arbetsgruppen eller för individen. Vi fortbildar oss kring genus och jämställdhet, kring barnobservationer och hur man fångar de gyllene ögonblicken och dokumenterar dessa.

Alex1 [2]

Kvalitetsarbete

På varje avdelning i varje förskola har förskolläraren ansvarig att led kvalitetsutvecklingen tillsammans med sina arbetskamrater med aktivt stöd av förskolechefen.

Vi har utvecklat ett gemensamt planerings-, genomförande och uppföljnings dokument med rubriker som val av läroplansmål för varje månad, aktiviteter utifrån barns frågor och intresse, barnobservationer, barnintervjuer och dokumentation, Pedagogers och vårdnadshavare observerade tecken på barns utveckling, uppföljning samt fortsatt utveckling av vårt pedagogiska arbete för barns skull.