Välkomna till Alexanderskolan

Stafli

Besök oss

Vill du besöka vår verksamhet är du välkommen att ta kontakt med respektive förskolechef och boka tid för visning av våra lokaler och få en kort presentation av verksamheten. Kontaktuppgifter finns under fliken Kontakter.
Välkommen!


Gemensam ingång till ansökan

Gemensam ingång till ansökan om plats på våra förskolor.
Föräldrar måste gå denna väg för att ställa sitt barn i våra köer.

https://barnomsorg.stockholm.se/ eller via www.stockholm.se

Våra Köregler

Klicka här för att se vår information i pdf-format.


Våra adresser är

Västmannagatan 31, Skeppargatan 51, Saltmätargatan 11, Linnégatan 85 och Tre Kronors väg 2-12 i Nacka.

Läs mer »


Öppettider

Förskolans öppettider är mellan 06.30-18.30.
Stockholms stads riktlinjer för öppethållande är 06.30 – 18.30, se www.stockholm.se


JOBBA HOS OSS!

Alexanderskolan AB är en etablerad och växande verksamhet som medvetet satsar på barnomsorg med kvalitet och språkutveckling. Den centrala utgångspunkten i vår pedagogik är att stärka varje barns enskilda sociala och emotionella utveckling parallellt med den språkliga utvecklingen.

Rubricerade tjänster, när dessa är aktuella, kan ses på förskolejobb.se eller pedagogjobb.se


Svenska Montessoriförbunde

Vi är en sammanslutning av över 250 lokala montessoriföreningar i hela landet. Förbundet är officiell företrädare för montessoripedagogiken och har som uppgift att verka för pedagogikens spridning i Sverige